Office Staff
डॉ. संजय जगताप
:
सहसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे विभाग, पुणे
डॉ. अर्चना बोऱ्हाडे
:
प्रशासन अधिकारी
श्री. हरिविजय शिंदे
:
प्रशासन अधिकारी
श्री. संदीप जाधव
:
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी
श्रीमती सीमा सातपुते
:
सहाय्यक लेखाधिकारी
श्रीमती वैभवी जोगल
:
अधीक्षक गट - क
श्री. माणिक मुंढे
:
उच्चश्रेणी लघुलेखक
श्री. प्रमोद भेलसेकर
:
मुख्य लिपीक
श्री. अरविंद भागवत
:
वरिष्ठ लिपीक
श्री. विनायक चव्हाण
:
वरिष्ठ लिपीक
श्री. मयूर जोशी
:
वरिष्ठ लिपीक (प्रतिनियुक्ती लेखाधिकारी कार्यालय)
श्री. मनोज अनपत
:
वरिष्ठ लिपीक
श्री. बाळू पोटे
:
वरिष्ठ लिपीक
श्रीमती जयश्री ढोरकुले
:
वरिष्ठ लिपीक
श्री. प्रवीण सुद्रीक
:
वरिष्ठ लिपीक (प्रतिनियुक्ती शिक्षण संचालनालय)
श्री. सचिन तागड
:
वरिष्ठ लिपीक
श्री. बसवराज लोहार
:
वाहनचालक (प्रतिनियुक्ती शिक्षण संचालनालय)